prototype studio новини5   предна   |   карта   |   следваща


крачка по-близо                                   до Вас

Интернет технологиите ни позволяват да присъстваме на общия световен пазар, като в същото време продължават да ни ограничават физически в определена държава. Опитът ни показа, че времето отделяно за комуникация при изпълнението на външни проекти може да бъде оптимизирано без това да доведе до загуба на качество.

С цел да бъдем лесни за разбиране и по-близо до Вас, ние открихме представителства в няколко държави. По този начин комуникацията между нас се извършва на избрания от Вас език.

Същевремено личния контакт с нашите представители ще повиши доверието в Prototype Studio Ltd. и ще доведе до по-лесното управление и реализиране на съвместните проекти, както и последващата им поддръжка.

все същата
     изобретателност

Подобният на списание изглед на нашата страница има за цел да демонстрира уменията на Prototype Studio Ltd. да рекламираме различни бизнес браншове.

За първите няколко издания избрахме цветя, природни забележителности и разбира се няколко теми, които за сега ще запазим в тайна. Ще последват представяне на архитектура, финанси, мода и много други.

За да допълним ефекта на списание, ние умишлено сме ограничили потребителя само да *прелиства* страниците напред и назад или да преглежда съдържанието за да се прехвърли до желаната *статия*.

Изразете мнението си за новия дизайн чрез нашата анкета.
Фотограф: Тинко Георгиев