prototype studio анкета7   предна   |   карта   |   следваща

за
какво
мислите?
1. Как намирате новият дизайн?

       истинска наслада за очите

           подходящ и оригинален

       неясен и объркващ

           не мога да споделя, може би ме подслушват


2. С какво свързвате новата визия на сайта?

пътят към истината       

творчество и стил           

имитация на промени       

не знам, но ми беше интересно           
Фотограф: Димитър Атанасов